Vilka arter riktar sig drop-shot mot?

Egentligen kan alla fiskar fångas med drop-shot men de
arter som den fungerar allra bäst för är abborre gös.

Anledningen är att dessa predatorer förekommer
i stim samt att de både ofta ”suger i sig”, alltså aspirerar ett
bete, i synnerhet då de inte är särskilt aktiva.

Det går bra nu! Roger Larsson med gös 10,7 kg